Stomatologia

Chirurgia stomatologiczna

Profilaktyka

Protetyka

Stomatologia zachowawcza

Lek. dent. Aleksandra Stankiewicz

specjalista chirurgii szczękowo-twarzowej

Lek. dent. Alexander Przystaś

rezydent chirurgii stomatologicznej

Lek. dent. Ilona Radej

specjalista ortodoncji

Lek. dent. Łukasz Woźniak

specjalista chirurgii stomatologicznej

Lek. stom. Elżbieta Żamojda

specjalista protetyki stomatologicznej

Lek. stom. Piotr Jacuński

specjalista protetyki stomatologicznej, technik dentystyczny

Lek.dent. Aleksandra Matwiejczuk

stomatologia zachowawcza

Lek.dent. Monika Łupińska

stomatologia zachowawcza

Lek.dent. Radosław Socha

stomatologia zachowawcza