Prewencyjne badanie populacyjne wczesnego wykrywania cukrzycy typu 1

u dzieci w okresie bezobjawowym w województwie podlaskim

Jak wziąć udział w badaniu?

Potrzebna jest pisemna zgoda rodzica / opiekuna prawnego: prosimy o uzupełnienie 2 dokumentów:
1. Formularza świadomej zgody pacjenta
2. Informacji o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika badania przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku

Formularze można pobrać na stronie internetowej Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego imienia Ludwika Zamenhofa w Białymstoku w zakładce: Klinika Pediatrii, Endokrynologii, Diabetologii z Pododdziałem Kardiologii

Aktualnie badanie dedykowane jest dla dzieci w wieku od 1-9 lat.

Dziecko nie musi być na czczo.
Wystarczy 1 próbka krwi.

Należy zgłosić się z dzieckiem do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku ul. Jerzego Waszyngtona 17, 15-274 Białystok

Informacji udzielamy pod numerami tel:

85 7450732
85 686 5386
85 7450516

Podziel się z innymi