BEZPŁATNA PROFILAKTYKA


Program profilaktyki raka szyjki macicy


Rak szyjki macicy jest nowotworem złośliwym rozwijającym się z nabłonka pokrywającego szyjkę lub kanał szyjki macicy.

Na raka szyjki macicy, co roku w Polsce choruje 4 tys. kobiet. Połowa z nich – u których wykryto chorobę zbyt późno – umiera! Wczesne zmiany przedrakowe, które można wykryć systematycznie wykonując cytologię, są wyleczalne w 100%. Rak szyjki macicy może nie dawać wyraźnych objawów. Nie czekaj aż się pojawią.

Główne czynniki ryzyka raka szyjki macicy:
– infekcje wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV)

– wiek (szczyt zachorowań przypada pomiędzy 45 a 55 rokiem życia),

– wczesne rozpoczęcie życia seksualnego,

– duża liczba partnerów seksualnych,

– duża liczba porodów,

– niski status społeczny i ekonomiczny,

– palenie papierosów,

– stwierdzona wcześniej zmiana patologiczna w badaniu cytologicznym,

– partnerzy seksualnie niemonogamiczni, z infekcją HPV

Na raka szyjki macicy chorują kobiety młodsze niż na pozostałe nowotwory narządów płciowych. Zachorowalność wzrasta począwszy od 25 – 29 roku życia. Następnie liczba chorych gwałtownie rośnie, osiągając szczyt w grupie pacjentek między 45 a 49 rokiem życia.
Na badanie cytologiczne nie trzeba mieć skierowania, jest bezbolesne i trzeba na nie poświęcić jedynie kilka minut.

Polega ono na mikroskopowej ocenie rozmazu pobranego z tarczy i kanału szyjki macicy. By badanie cytologiczne było skuteczne musi zostać wykonane prawidłowo. Pacjentka musi pamiętać, że na 24 godziny przed badaniem nie powinna stosować leków dopochwowych ani irygacji.


Program profilaktyki chorób układu krążenia


Choroby układu krążenia są główną przyczyną zgonów w Polsce i na świecie. Umieralność w Polsce z tego powodu należy do najwyższych w Europie. Współczesny styl życia sprzyja niestety rozwojowi chorób układu krążenia.

Czynniki ryzyka:
– nadciśnienie tętnicze krwi (wartość RR > 140/90 mmHg)

– podwyższone stężenie we krwi cholesterolu

– palenie tytoniu,

– niska aktywność ruchowa,

– nadwaga i otyłość,

– nadmierny stres,

– nieracjonalne odżywianie,

– wiek,

– płeć męska,

– obciążenia genetyczne

Adresatami programu są w szczególności osoby obciążone czynnikami ryzyka, zadeklarowane do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej i w tym roku będące w 35, 40, 45, 50 oraz 55 roku życia, u których nie została dotychczas rozpoznana choroba układu krążenia i które w okresie ostatnich 5 lat nie korzystały ze świadczeń udzielanych w ramach programu (także u innych świadczeniodawców).

Badania można wykonać u swojego lekarza podstawowej opieki zdrowotnej bez skierowania, który zbada min. poziom cholesterolu i glukozy we krwi oraz oceni ryzyko zachorowań na te choroby.


Program profilaktyki gruźlic


Kto może skorzystać z programu:
Program adresowany jest do osób dorosłych, nie posiadających w dotychczasowym wywiadzie rozpoznanej gruźlicy, w tym – w szczególności:
– które miały bezpośredni kontakt z osobami z już rozpoznaną gruźlicą,

– które charakteryzuje przynajmniej jedna z cech: bezrobotny, niepełnosprawny, obciążony długotrwałą chorobą, obciążony problemem alkoholowym, narkomanią, bezdomny.

Program realizują pielęgniarki Podstawowej Opieki Zdrowotnej u których pacjent złożył deklarację wyboru.

Na czym polega program:
W ramach programu pielęgniarka POZ przeprowadza ankietę w celu wstępnej oceny stanu zagrożenia gruźlicą płuc oraz skierowania do dalszej diagnostyki i leczenia w poradni specjalistycznej. Ankieta jest poufna. Na jej podstawie oceniany jest poziom ryzyka zachorowania na gruźlicę.

W razie stwierdzenia podwyższonego ryzyka zachorowania na gruźlicę, pacjent jest kierowany do lekarza podstawowej opieki zdrowotnej a następnie w razie potrzeby na dalszą diagnostykę i ewentualne leczenie do Poradni Gruźlicy i Chorób Płuc.

Gruźlica jest chorobą zakaźną 

– wywoływaną przez bakterię

– prątek gruźlicy.

Źródłem zakażenia jest najczęściej chory na gruźlicę – prątkujący.

Osoba chora na gruźlicę podczas kaszlu, kichania, odkrztuszania /odpluwania/ głośnego śmiechu, mówienia, wydala prątki wraz z kropelkami śluzu.

Kropelki z zawartymi prątkami unosząc się w powietrzu, mogą dostać się do płuc kolejnych ludzi wraz z wdychanym powietrzem. Jeden nieleczony chory prątkujący zakaża w ciągu roku średnio od 10 do 15 ludzi. Chory prawidłowo leczony już po miesiącu przestaje być zaraźliwy dla otoczenia. W przeciwieństwie do innych chorób zakaźnych jedynie u 3-8% ludzi zakażonych prątkiem rozwija się gruźlica. Choroba rozwija się gdy nastąpi osłabienie sił obronnych organizmu.

Najczęstszymi czynnikami zewnętrznymi osłabiającymi organizm ludzki są: niedożywienie, złe warunki mieszkaniowe – przeludnione, ciemne, wilgotne mieszkania, a także złe warunki sanitarne.

Do czynników wewnętrznych sprzyjających przejściu zakażenia prątkiem w chorobę, należą zakażenie HIV, cukrzyca, krzemica, choroby nowotworowe, choroby krwi, schyłkowa niewydolność nerek oraz np. stan po transplantacji, leczenie sterydami, leczenie immunosupresyjne, szybka utrata masy ciała.


Zdrowie jest najważniejsze

Dla nas liczy się tylko Twoje

 

AM-medica sp. z.o.o Centrum Medyczne
Ul. Białostocka 20A
16-050 Michałowo

KRS: 0000519417
NIP: 5423239113
REGON: 200874106

 

Poniedziałek-Piątek: 8.00-18.00
Sobota: 8.00-14.00