AM-medica zatrudni pielęgniarkę POZ/pielęgniarza POZ

 • Głównym obowiązkiem jest praca na rejestracji, zapis pacjentów do lekarzy, praca w gabinecie pielęgniarki POZ oraz w środowisku domowym pacjenta,
 • Realizacja programów profilaktycznych i szczepień ochronnych,
 • Edukacja zdrowotna pacjentów,
 • Podawanie leków różnymi drogami i technikami zleconymi przez lekarza oraz zgodnie z odrębnymi przepisami (iniekcje dożylne, podskórne, śródskórne; wlewy dożylne, doodbytnicze),
 • Pobieranie materiału analitycznego do badań,
 • Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjno-leczniczych (cewnikowanie pęcherza u kobiet, opatrywanie ran, zdejmowanie szwów itp.).

Nasze wymagania

 • Umiejętność wykonywania EKG,
 • Znajomość obsługi komputera w zakresie umożliwiającym prowadzenie dokumentacji medycznej i obsługi pacjentów,
 • Aktualne prawo wykonywania zawodu,

Mile widziane:

 • Uprawnienia pielęgniarki POZ/pielęgniarki środowiskowo-rodzinnej (tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub ukończony kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa rodzinnego lub tytuł zawodowy magistra pielęgniarstwa),
 • Doświadczenie w zakresie wykonywania szczepień ochronnych (kurs szczepień ochronnych).

Oferujemy:

 • Atrakcyjne wynagrodzenie ustalane indywidualnie adekwatnie do posiadanych kwalifikacji, kompetencji i doświadczenia,
 • Stabilne warunki zatrudnienia,
 • Pracę od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 –18:00 (zmiany „poranne” i „popołudniowe” w zależności od grafiku),
 • Możliwość rozwoju zawodowego zdobycia dodatkowych kwalifikacji i specjalizacji.

Kontakt:

Nr tel: 784 263 939

E-mail: biuro@am-medica.pl

Podziel się z innymi