AM-Medica działa także w Gródku!

Szanowni Państwo, miło nam poinformować, że od 2 stycznia 2024 działa dodatkowa poradnię lekarza rodzinnego w Gródku.

Adres:

Fabryczna 8

16-040 Gródek

Telefon do rejestracji: 606 599 955

Lekarze którzy przyjmują:

Jacek Kofman

Justyna Aleksiejczuk

Marcin Tomczak

W przychodni obowiązuje rejestracja pacjentów. Aby za­re­je­stro­wać się w na­szej pla­có­wce wy­star­czy do nas za­dzwo­nić lub przyjść oso­bi­ście. Re­je­stra­cja może być do­ko­nana także przez osobę trze­cią, np. przez opie­kuna osoby rejestrowanej.

W trak­cie re­je­stra­cji we­ry­fi­ku­jemy pa­cjen­tów w sys­te­mie eWUŚ.

Świadczenia zdrowotne w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej obejmują:

badania i porady lekarskie

diagnostykę w zakresie ustalonym przez Narodowy Fundusz Zdrowia (badania laboratoryjne, RTG, USG )

skierowanie na leczenie do poradni specjalistycznych, do szpitala i sanatorium

szczepienia obowiązkowe

bilanse zdrowia

zabiegi pielęgniarskie (m.in. iniekcje, badanie ekg, pomiary ciśnienia tętniczego

promocję zdrowia i działalność profilaktyczną, porady lekarskie dotyczące szczepień zalecanych dla dzieci i dorosłych

transport sanitarny POZ w nagłych przypadkach, decyduje lekarz

Przy Poradni Lekarza Rodzinnego działa punkt szczepień i gabinet zabiegowy

Pacjenci z Przychodni POZ AM-medica w Michałowie oraz POZ w Szymkach, będą mogli korzystać również z usług w lokalizacji w Gródku. Zapraszamy!

Podziel się z innymi